Matchs VSports- VSports

Match Résultat
VSports - Anhée B ...-...
Floreffe B - VSports ...-...
VSports - Ohey B ...-...
Tellinam B - VSports ...-...
VSports - RNV Namur B ...-...
Jemeppe D - VSports ...-...
VSports - Dinant A ...-...
Doische B - VSports ...-...
Profondeville B - VSports ...-...
Arsimont A - VSports ...-...
VSports - Floreffe B ...-...
Anhée B - VSports ...-...
VSports - Tellinam B ...-...
Ohey B - VSports ...-...
RNV Namur B - VSports ...-...
VSports - Jemeppe D ...-...
Dinant A - VSports ...-...
VSports - Doische B ...-...
Sélection NR - VSports ...-...
VSports - Profondeville B ...-...
VSports - Arsimont A ...-...