Matchs VC Stavelot

Match Résultat
Stavelot 3 - Franchimont-Theux 5 3-0
Malmedy 2 - Stavelot 3 3-0
Stavelot 3 - Bye ...-...
Sporta EK 2 - Stavelot 3 0-3
Stavelot 3 - Spa 4 ...-...
Calaminia 2 - Stavelot 3 0-3
Stavelot 3 - Thimister 8 3-0
Franchimont-Theux 5 - Stavelot 3 0-3
Stavelot 3 - Malmedy 2 1-3
Bye - Stavelot 3 ...-...
Stavelot 3 - Sporta EK 2 3-0
Spa 4 - Stavelot 3 ...-...
Stavelot 3 - Calaminia 2 3-1
Thimister 8 - Stavelot 3 1-3
Herstal 3 - Stavelot 3 0-3
SJ Welkenraedt 3 - Stavelot 3 0-3
Stavelot 3 - Malmedy 3 3-1
Stavelot 3 - Hermalle 3 0-3
Stavelot 3 - SJ Welkenraedt 3 0-3
Malmedy 3 - Stavelot 3 0-3
Stavelot 3 - Herstal 3 3-0
Hermalle 3 - Stavelot 3 3-0