Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 5 - Olne 3 3-2
Dalhem 5 - Herstal 3 1-3
Hermalle 3 - Dalhem 5 3-0
Grivegnée 3 - Dalhem 5 3-0
Olne 3 - Dalhem 5 1-3
Dalhem 5 - Loncin 5 3-0
Herstal 3 - Dalhem 5 3-0
Dalhem 5 - Grivegnée 3 0-3
Dalhem 5 - Hermalle 3 0-3
Loncin 5 - Dalhem 5 0-3
Aubel 4 - Dalhem 5 3-0
Thimister 7 - Dalhem 5 3-1
Thimister 8 - Dalhem 5 3-0
Dalhem 5 - Thimister 8 1-3
Calaminia 2 - Dalhem 5 3-0
Dalhem 5 - Calaminia 2 0-3
Dalhem 5 - Thimister 7 0-3
Dalhem 5 - Aubel 4 3-1