Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 5 - Dalhem 4 1-3
Dalhem 5 - Olne 2 0-3
Dalhem 5 - Aubel 5 3-0
Dalhem 5 - Spa 5 ...-...
Hermalle 4 - Dalhem 5 ...-...
Dalhem 5 - Thimister 9 ...-...
Dalhem 5 - Franchimont-Theux 5 ...-...
Grivegnée 4 - Dalhem 5 ...-...
Dalhem 4 - Dalhem 5 ...-...
Olne 2 - Dalhem 5 ...-...
Aubel 5 - Dalhem 5 ...-...
Spa 5 - Dalhem 5 ...-...
Thimister 9 - Dalhem 5 ...-...
Dalhem 5 - Hermalle 4 ...-...
Dalhem 5 - Grivegnée 4 ...-...
Franchimont-Theux 5 - Dalhem 5 ...-...