Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 5 - Dalhem 4 1-3
Dalhem 5 - Olne 2 0-3
Dalhem 5 - Aubel 5 3-0
Dalhem 5 - Spa 5 3-1
Hermalle 4 - Dalhem 5 0-3
Dalhem 5 - Thimister 9 3-0
Dalhem 5 - Franchimont-Theux 5 3-0
Dalhem 4 - Dalhem 5 3-0
Olne 2 - Dalhem 5 3-0
Aubel 5 - Dalhem 5 1-3
Spa 5 - Dalhem 5 0-3
Grivegnée 4 - Dalhem 5 3-1
Thimister 9 - Dalhem 5 0-3
Dalhem 5 - Hermalle 4 ...-...
Dalhem 5 - Grivegnée 4 ...-...
Franchimont-Theux 5 - Dalhem 5 ...-...