Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 4 - Dalhem 3 3-0
Limbourg 1 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Thimister 7 ...-...
Verviers 2 - Dalhem 4 ...-...
Malmedy 2 - Dalhem 4 ...-...
Herstal 3 - Dalhem 4 ...-...
Thimister 6 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Spa 3 ...-...
Dalhem 4 - Olne 2 ...-...
Grivegnée 3 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Limbourg 2 ...-...
Dalhem 3 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Limbourg 1 ...-...
Dalhem 4 - Verviers 2 ...-...
Limbourg 2 - Dalhem 4 ...-...
Spa 3 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Malmedy 2 ...-...
Thimister 7 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Herstal 3 ...-...
Dalhem 4 - Thimister 6 ...-...
Olne 2 - Dalhem 4 ...-...
Dalhem 4 - Grivegnée 3 ...-...