Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 3 - Thimister 3 1-3
Baelen 1 - Dalhem 3 3-1
Dalhem 3 - Spa 2 0-3
Verviers 1 - Dalhem 3 3-0
Thimister 4 - Dalhem 3 3-0
Dalhem 3 - SJ Welkenraedt 2 2-3
Dalhem 3 - Herstal 1 0-3
Herstal 2 - Dalhem 3 3-0
Dalhem 3 - Olne 1 1-3
Sporta EK 1 - Dalhem 3 0-3
Franchimont-Theux 3 - Dalhem 3 0-3
Thimister 3 - Dalhem 3 3-0
Dalhem 3 - Baelen 1 0-3
Spa 2 - Dalhem 3 ...-...
Dalhem 3 - Verviers 1 ...-...
Olne 1 - Dalhem 3 ...-...
Dalhem 3 - Thimister 4 ...-...
SJ Welkenraedt 2 - Dalhem 3 ...-...
Dalhem 3 - Herstal 2 ...-...
Herstal 1 - Dalhem 3 ...-...
Dalhem 3 - Franchimont-Theux 3 ...-...
Dalhem 3 - Sporta EK 1 ...-...