Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 2 - Dalhem 1 3-2
Dalhem 2 - Calaminia 1 2-3
Raeren 1 - Dalhem 2 3-0
Dalhem 2 - Aubel 2 0-3
Vollamac 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Loncin 1 ...-...
Dalhem 2 - Spa 1 ...-...
Thimister 2 - Dalhem 2 ...-...
Marchin 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Stavelot 1 ...-...
SJ Welkenraedt 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 1 - Dalhem 2 ...-...
Calaminia 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Raeren 1 ...-...
Aubel 2 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Marchin 1 ...-...
Spa 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Vollamac 1 ...-...
Dalhem 2 - Thimister 2 ...-...
Loncin 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - SJ Welkenraedt 1 ...-...
Stavelot 1 - Dalhem 2 ...-...