Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Dalhem 2 - Dalhem 1 3-2
Dalhem 2 - Calaminia 1 2-3
Raeren 1 - Dalhem 2 3-0
Dalhem 2 - Aubel 2 0-3
Vollamac 1 - Dalhem 2 3-1
Dalhem 2 - Loncin 1 1-3
Dalhem 2 - Spa 1 1-3
Thimister 2 - Dalhem 2 3-1
Marchin 1 - Dalhem 2 3-0
Dalhem 2 - Stavelot 1 1-3
SJ Welkenraedt 1 - Dalhem 2 3-1
Dalhem 1 - Dalhem 2 3-0
Calaminia 1 - Dalhem 2 3-2
Dalhem 2 - Raeren 1 2-3
Aubel 2 - Dalhem 2 3-0
Dalhem 2 - Marchin 1 2-3
Spa 1 - Dalhem 2 3-0
Dalhem 2 - Vollamac 1 3-2
Dalhem 2 - Thimister 2 3-2
Loncin 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - SJ Welkenraedt 1 ...-...
Stavelot 1 - Dalhem 2 ...-...