Matchs VC Alliance Dalhem

Match Résultat
Sporta EK 1 - Dalhem 2 3-2
Franchimont-Theux 3 - Dalhem 2 ...-...
Aubel 3 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Verviers 1 ...-...
Spa 2 - Dalhem 2 ...-...
Malmedy 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Herstal 2 ...-...
Thimister 4 - Dalhem 2 ...-...
Thimister 6 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Baelen 1 ...-...
Dalhem 2 - SJ Welkenraedt 2 ...-...
Dalhem 2 - Thimister 4 ...-...
Dalhem 2 - Spa 2 ...-...
Dalhem 2 - Sporta EK 1 ...-...
Dalhem 2 - Aubel 3 ...-...
Verviers 1 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Malmedy 1 ...-...
Herstal 2 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Franchimont-Theux 3 ...-...
SJ Welkenraedt 2 - Dalhem 2 ...-...
Dalhem 2 - Thimister 6 ...-...
Baelen 1 - Dalhem 2 ...-...