Matchs Spa Fraineuse VC

Match Résultat
Thimister 2 - Spa 1 0-3
Spa 1 - SJ Welkenraedt 1 3-0
Spa 1 - Stavelot 1 3-0
Spa 1 - Loncin 1 3-0
Spa 1 - Dalhem 1 3-0
Spa 1 - Raeren 1 3-0
Dalhem 2 - Spa 1 1-3
Calaminia 1 - Spa 1 1-3
Aubel 2 - Spa 1 3-0
Spa 1 - Vollamac 1 2-3
Spa 1 - Marchin 1 3-2
Spa 1 - Thimister 2 3-1
SJ Welkenraedt 1 - Spa 1 3-0
Stavelot 1 - Spa 1 3-2
Loncin 1 - Spa 1 0-3
Spa 1 - Dalhem 2 3-0
Raeren 1 - Spa 1 0-3
Spa 1 - Aubel 2 ...-...
Spa 1 - Calaminia 1 ...-...
Dalhem 1 - Spa 1 ...-...
Marchin 1 - Spa 1 ...-...
Vollamac 1 - Spa 1 ...-...