Matchs Bye

Match Résultat
Bye - Bye 0-0
Blanc Ry D - Bye 5-4
Bye - Rivieren E 4-5
New F.E.S. D - Bye 5-4
Bye - For Ever G 4-5
Bye - Jauchois B 4-5
Beauchamp C - Bye 5-4
Jauchois B - Bye 5-4
Bye - For Ever F 4-5
Rivieren E - Bye 5-4
Bye - Nivelloise D 4-5
Bye - Beauchamp C 4-5
Bye - Kiki Tubize B 4-5
Bye - New F.E.S. D 4-5
Bye - Bye 0-0
Bye - Blanc Ry D 4-5
Bye - Silence B 4-5
For Ever G - Bye 5-4
For Ever F - Bye 5-4
Silence B - Bye 5-4
Nivelloise D - Bye 5-4
Kiki Tubize B - Bye ...-...