Matchs Blegny

Match Résultat
Spa 2 - Blegny 6 6-3
Blegny 6 - Omal 3 4-5
Vottem 8 - Blegny 6 7-2
Blegny 6 - Wanze 5 5-4
Blegny 6 - Pepinster 5 3-6
Vottem 7 - Blegny 6 3-6
Moisson 4 - Blegny 6 6-3
Blegny 6 - Moisson 5 3-6
CPGH 3 - Blegny 6 9-0
Blegny 6 - Spa 2 2-7
Omal 3 - Blegny 6 7-2
Blegny 6 - Vottem 8 3-6
Wanze 5 - Blegny 6 5-4
Pepinster 5 - Blegny 6 4-5
Blegny 6 - Vottem 7 7-2
Blegny 6 - Moisson 4 6-3
Moisson 5 - Blegny 6 6-3
Blegny 6 - CPGH 3 3-6