Matchs Thémis Mouscron

Match Résultat
ALI 2 l'Arbre d'Ornement - Yaka 1 28-3
CLO 1 Bij. Hernould - Yaka 1 16-15
Yaka 1 - Phoenix 21-10
Yaka 1 - Paraske Bowl 1 13-18
Flint Les Amis - Yaka 1 21-10
Yaka 1 - CBS 3 BCP Industry 23-8
Yaka 1 - BAS 5 27-4
CBS 2 Capuzzimati - Yaka 1 26-5
Yaka 1 - BAS 4 6-25
Yaka 1 - Lions Team 12-19
CBS 5 Chauffage Nizet - Yaka 1 9-22
Yaka 1 - ALI 2 l'Arbre d'Ornement 28-3
Yaka 1 - CLO 1 Bij. Hernould 11-20
Phoenix - Yaka 1 14-17
Paraske Bowl 1 - Yaka 1 22-9
Yaka 1 - Flint Les Amis 13-18
CBS 3 BCP Industry - Yaka 1 11-20
BAS 5 - Yaka 1 ...-...
Yaka 1 - CBS 2 Capuzzimati ...-...
BAS 4 - Yaka 1 ...-...
Lions Team - Yaka 1 ...-...
Yaka 1 - CBS 5 Chauffage Nizet ...-...
Classement  Thémis Mouscron Division 2 C - National
# MJ V D N B P
1 Lions Team 17 13 4 0 45192/43022 354
2 Paraske Bowl 1 17 13 4 0 44933/43679 321
3 CBS 2 Capuzzimati 17 9 8 0 45714/44415 316
4 Flint Les Amis 17 11 6 0 46358/44655 300
5 BAS 4 17 11 6 0 43596/43446 290
6 Phoenix 17 8 9 0 45294/44947 263
7 ALI 2 l'Arbre d'Ornement 17 8 9 0 45840/45321 262
8 CLO 1 Bij. Hernould 17 8 9 0 46026/45693 256
9 Yaka 1 17 7 10 0 44962/45577 255
10 CBS 5 Chauffage Nizet 17 9 8 0 44172/44917 247
11 BAS 5 17 5 12 0 42702/44536 192
12 CBS 3 BCP Industry 17 0 17 0 41430/46011 106