Virée dans l’espace

«?Les chimpanzés de l’espace 2?», Belga Home Video.